Czynniki wpływające na jakość życia po udarze

 • Niesprawność ruchowa: 25-50%, niedowład połowiczny, zaburzenia napięcia mięśniowego, utrata automatyzmów ruchowych.
 • Napady padaczkowe: 3- 30% napady wczesne lub późne.
 • Zaburzenia poznawcze: 30-35% przypadków, zaburzenia pamięci, otępienie, zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia postrzegania.
 • Zaburzenia emocjonalne: 25-60% przypadków, apatia lub depresja, przymusowy śmiech lub płacz,
 • stany maniakalne, napady lęku.
 • ograniczenia aktywności społecznej.
 • utrata dotychczasowego statusu społecznego.
 • obniżenie stopy życiowej.
 • izolacja od otaczającego świata.


  Autorem niniejszego opracowania jest Instytut Ochrony Zdrowia.

Dodaj komentarz