Padaczka pourazowa


W ułamku sekundy uraz głowy może radykalnie zmienić życie danej osoby. Urazowe uszkodzenie mózgu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia padaczki. Im cięższy uraz głowy, tym większe ryzyko wystąpienia drgawek. W przypadku poważnych urazów głowy, ryzyko wystąpienia epilepsji może sięgać nawet 50%.
Uraz głowy jest jedną z najczęściej identyfikowanych przyczyn padaczki. . Na przykład pacjenci z penetrującym uszkodzeniem mózgu mają 53% szans na rozwój epilepsji.

Padaczka zwykle nie rozwija się natychmiast po urazie głowy. Często występuje kilka miesięcy, a nawet dłużej, zanim zauważy się nawracające napady padaczkowe. Leki mogą skutecznie kontrolować napady u wielu pacjentów. Ciężko o opracowanie metod leczenia, które powstrzymają rozwój padaczki, zanim się on zacznie. Pacjenci z urazami głowy są narażeni na znaczne ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych – często kilka miesięcy po urazie głowy.

Dodaj komentarz